Bielsko-Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno-Kulturalnych

Reference code
13/234/0
Border dates
[1971] 1975-1983
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

I Społeczny Komitet Budowy Urządzeń Socjalnych, Sportowych i Wypoczynkowych w Bielsku- Białej: 1. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły posiedzeń zarządu Społecznego Komitetu, narady Zespołu Wykonawczego Społecznego Komitetu, z lat 1972-1975, sygn. 1-2 2. Organizacja Stowarzyszenia, podstawy prawne działania: Organizacja Społecznego Komitetu Akt Erekcyjny budowy hali Sport. Zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli działalności i finanse, z lat 1972, 1974, sygn. 3-6 3. Plany i sprawozdania: roczne plany pracy, informacje, preliminarz budżetowy, sprawozdanie finansowe, bilanse roczne, bilans przekazania składników majątkowych, z lat 1972-1975, sygn. 7-11 II Bielsko- Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno- Kulturalnych: 1. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Komisji rewizyjnej, z lat 1975-1982, sygn. 12-14 2. Organizacja Stowarzyszenia, podstawy prawne działania: protokół zebrania organizacyjnego, protokoły posiedzeń Komisji do spraw likwidacji, ewidencja członków Towarzystwa, protokoły kontroli działalności, z lat 1975-1976, 1980-1983, sygn. 15-18 3. Plany i sprawozdania: roczne plany pracy, preliminarze budżetowe, bilans roczny, bilans przekazania agend finansowo- księgowych, bilans likwidacyjny, z lat 1975-1983, sygn. 19-24

The history of the creator:

Społeczny Komitet Budowy Urządzeń Socjalnych, Sportowych i Wypoczynkowych powołany został uchwałą Nr 79/346/71 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej, z dnia 26 stycznia 1976 r. Jego celem było organizowanie społecznej inicjatywy, gromadzenie środków oraz prowadzenie wszystkich prac związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i socjalno - kulturalnych na terenie miasta Bielska-Białej. Decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 1975 r. Społeczny Komitet Budowy Urządzeń Socjalnych, Sportowych i Wypoczynkowych w Bielsku-Białej został przekształcony w trybie ustawy o stowarzyszeniach na bielsko-bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno-Kulturalnych. Towarzystwo działało w oparciu o działalność byłego Stowarzyszenia. W dniu 18 marca 1979 r., na podstawie art.21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.X.1932 r., Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno-Kulturalnych wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W roku 1983 zakończyło ono swoją działalność. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Anita Liszka, Bielsko-Biała, 1989]

Border dates:

[1971] 1975-1983

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1971-1971, 1975-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

24

Total archival units developed :

24

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.2

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 24 j.

KM 20.11.1989, 0014-10