Farbiarnia i Wykończalnia Tkanin C. Breitbart w Bielsku

Reference code
13/278/0
Border dates
1936-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zarządzenia wewnętrzne, korespondencja administracyjna, plany, sprawozdania zakładowe, protokoły z narad, bilanse roczne, inwentarz fabryczny, z lat 1936-1949, sygn. 1-8

The history of the creator:

Farbiarnia i Wykończalnia Tkanin "C. Breitbart" w Bielsku stanowiła własność prywatną pod nazwą: C. Breitbart Fabryka Sukna Bielsko. W okresie okupacji nazwa brzmiała: Giertler und Procner Tuchfabrik. Fabryka została przejęta pod Zarząd Państwowy w dniu 19.02.1945 r. pod nazwą: C. Breitbart Fabryka Sukna Pod Zarządem Państwowym. Zarządzeniem Generalnego Dyrektora z dnia 25.03.1947 r. wydzielono z zakładu farbiarnię i wykończalnię i podporządkowano je z dniem 11.04.1947 r. Centralnemu Zarządowi Przemysłu Włókienniczego - Wydział Przemysłu Drobnego pod nazwą: Farbiarnia i Wykończalnia Tkanin C. Breitbart Pod Zarządem Państwowym. Zarządzeniem Generalnego Dyrektora z dnia 20.09.1948 r. zakład przekazany został Dyrekcji Przemysłu Wełnianego i podporządkowany Państwowym Zakładom Przemysłu Wełnianego Nr 14 w Bielsku w dniu 01.10.1948 r. pod nazwą: Farbiarnia i Wykończalnia Tkanin C. Breitbart Bielsko. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała 1967]

Border dates:

1936-1950

Classification:

The name of the creator:

C. Breitbart Fabryka Sukna Bielsko

Dates:

1936-1950.

Former name:

Giertler und Procner Tuchfabrik

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

8

Total archival units developed :

8

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak