Fryderyk Tislowitz Fabryka Sukna w Białej

Reference code
13/287/0
Border dates
1938-1941
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Raport z wprowadzenia nowego porządku w rachunkowości, organizacji narad i tworzenia podstaw kalkulacyjnych w fabryce, zmiany systemu rachunkowości, oszacowania maszyn firmy przez komisarza wykonawczego F. Vogta., inwentarze do bilansu otwarcia i zamknięcia, z lat 1938-1941, sygn. 1-7

The history of the creator:

W 1932 r. przedsiębiorca Fryderyk Tislowitz przejął na własność fabrykę sukna uruchomioną przez sukiennika Franciszka Vogta, która mieściła się przy Placu Ratuszowym 3. W skład zakładu wchodziło kilka budynków fabrycznych. Najstarszy, z 1869 r., pierwotnie dwupiętrowy, z czasem rozbudowany, został w 2001 r. zaadaptowany na biura Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Powstanie firmy datowane jest na rok 1911 lub na rok 1908. Zakład posiadał przędzalnię wełny, tkalnię, farbiarnię i wykończalnię. Energii dostarczały maszyny parowe (250 KM) oraz silniki elektryczne (90 KM). Zatrudniano 250 robotników, 10 osób personelu technicznego i 10 urzędników. W budynkach fabrycznych dysponowano łączną powierzchnią 8.000 m². Pracowało 50 krosien sukienniczych i 7 zespołów przędzalniczych . Produkowano kamgarny (tkaniny czesankowe) i szewioty. Wartość sprzedaży za 1936 r. wyniosła 59.429,57 zł. W czasie II wojny światowej firma była pod niemieckim zarządem przymusowym Głównego Urzędu Powierniczego Wschód – Urzędu Powierniczego w Katowicach (Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz), zarządcą został poprzedni właściciel przedsiębiorstwa Franz (Franciszek) Vogt. Po II wojnie światowej zarządzeniem nr 121 (Nr I Org.5780/45) Ministra Przemysłu z dnia 12 czerwca 1945 r. powstało Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku, które zrzeszało i obejmowało zarządem państwowym dawne prywatne fabryki sukna, w tym również dawną Fabrykę Sukna Fryderyk Tislowitz w Białej. Fabryka weszła w skład Zjednoczenia w grupie 41 innych fabryk związanych z przemysłem wełnianym. Na podstawie zarządzenia Nr 134 Generalnego Dyrektora Centralnego zarządu Przemysłu Włókienniczego w Łodzi z dnia 18 grudnia 1947 r. Zjednoczenie przeszło z dniem 1 stycznia 1948 r. w stan likwidacji, a podległe mu zakłady zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo o nazwie: Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku. W nowej strukturze organizacyjnej dawna Fabryka Sukna Fryderyk Tislowitz została przemianowana na Zakład S. Na podstawie zarządzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Wełnianego w Łodzi z dnia 7 listopada 1949 r. znak: EE/532/20:98 i z dnia 6 grudnia 1949 znak:637/ND/49 Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku obejmujące dotychczas 28 zakładów produkcyjnych przeszly z dniem 1 stycznia 1950 r. w stan likwidacji, a w ich miejsce powstało 12 nowych samodzielnych przedsiębiorstw. Zakład S został wraz z Zakładem C (dawną Fabryką Karol Jankowski i Syn) częścią nowopowstałego Zakładu Przemysłu Wełnianego im. J. Magi Przedsiębiorstwa Państwowego Wyodrębnionego z siedzibą w Bielsku.

Border dates:

1938-1941

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1938-1941.

Former name:

Foreign language name:

Friedrich, Tislowitz, Tuchfabrik, Bielitz-Ost

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 16.12.2011, 0010-8/11