Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej

Reference code
13/289/0
Border dates
1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej: księga protokołów z posiedzeń Powiatowego Komitetu Wykonawczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, z 1918 r., sygn. 1

The history of the creator:

1. Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej zawiązał się w dniu 01 listopada 1918 r. Celem Komitetu, jako władzy wykonawczej, było organizowanie oraz kierowanie całokształtem spraw administracyjnych, społecznych, bezpieczeństwa publicznego i spraw politycznych w mieście i powiecie Biała. W skład powyższego Komitetu weszli przedstawiciele wszystkich ugrupowań narodowych oraz organizacji i stronnictw z terenu Białej. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1918-1918.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 1 j.