Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku

Reference code
13/301/0
Border dates
1941-1943
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku: pokontrolne sprawozdania finansowe, roczne, księgi kasowe, z lat 1940-1943, sygn. 1-7

The history of the creator:

Tekstilstelle G.m.b.H. powstała we wrześniu 1939 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bielska, z inicjatywy bielskich przemysłowców branży włókienniczej. Ich działalność polegała na zabezpieczaniu opuszczonego mienia przemysłowców narodowości polskiej i żydowskiej, którzy opuścili okręg bielski. Na zasadzie uzyskanego zezwolenia władz wojskowych przejęli surowce i półfabrykaty opuszczone i przetworzyli je na wyroby gotowe, a po ich sprzedaży z otrzymanej gotówki pokryli wynagrodzenie pracowników zakładów porzuconych. Tekstilstelle pracowała za prowizją i po ukończeniu przerobu uległa likwidacji w roku 1940, której funkcje i majątek przejęła Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1941-1943

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1941-1943.

Former name:

Foreign language name:

Bezirksgruppe Ost - Schlesien der Fachgruppe Tuch - und Kleider - Industrie Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.1

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 7 j.