Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Prawem Publiczności w Bielsku

Reference code
13/310/0
Border dates
[1907] 1908-1928
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

I. Organizacja szkoły: korespondencja dotycząca założenia i początków szkoły, zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych, statystyki i sprawozdania, z lat [1907] 1908-1928, sygn. 1-19 II. Egzaminy wstępne: protokoły z egzaminów wstępnych, z lat 1910-1914, sygn. 20-21 III. Egzaminy dojrzałości: protokoły z egzaminów dojrzałości, z lat 1914-1918, sygn. 22-24 IV. Katalogi uczennic i odpisy świadectw 1. Katalogi uczennic, z lat 1910-1918, sygn. 25-32 2. Odpisy świadectw, z lat 1914-1918, sygn. 33-34

The history of the creator:

Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Bielsku zostało założone w 1908 r. za zezwoleniem nr 46129 Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego w Wiedniu z dnia 8 stycznia 1908 roku. Inauguracja zajęć nastąpiła w dniu 18 września 1908 r., a pierwszym dyrektorem szkoły została siostra Gregorja Bahr. Początkowo szkoła była 2-letnia i kończyła się egzaminem dojrzałości zdawanym przed komisją państwową. Stopniowo wydłużano czas nauki, aby na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku, funkcjonować już jako szkoła 5-letnia. Seminarium było własnością Kongregacji Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Bielsku i mieściło się przy ulicy Schodowej 4. W 1912 roku szkoła uzyskała prawo publiczności, które w 1923 r. zostało ponowione przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. W 1919 roku kolejnym dyrektorem Seminarium mianowany zostaje ksiądz dr Leopold Mika. Szkoła była doskonale wyposażona, posiadała boisko i salę gimnastyczną jak również pracownie przedmiotowe: geograficzną, fizyczną, biologiczną oraz sale rysunkową i robót ręcznych. Językiem wykładowym do roku 1926 był język niemiecki, ale uczono również języka polskiego, a lekcje prowadzone były według programów ministerialnych dla państwowych seminariów nauczycielskich i ochroniarskich. W 1923/24 seminarium nauczycielskie liczyło 31 uczennic. Najwyższą ich liczbę wykazują lata 1926/27 - 98, 1927/28 - 104, 1928/29 - 102, 1929/30 - 100, 1930/31 -136 uczennic. W ostatnim roku istnienia 1934/35 - 50 uczennic. W przeważającej liczbie uczennice były wyznania rzymsko-katolickiego i z rodzin urzędniczych. Seminarium przestało funkcjonować z końcem roku szkolnego 1934/35, ostatnią maturę przeprowadzono w 1935 roku. Główną przyczyną jego likwidacji była reorganizacja szkolnictwa zapoczątkowana wprowadzeniem ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa.

Border dates:

[1907] 1908-1928

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1907-1907, 1908-1928.

Former name:

Foreign language name:

Privat Lehrerinen Bildungsanstalt der Armen Schulschwestern de Notre Dame in Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

34

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 16.12.2011, 0010-8/11