Fabryka Wyrobów Bawełnianych "Bracia Czeczowiczka" w Andrychowie

Reference code
13/349/0
Border dates
[1893-1902] 1906-1944
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

I. Okres międzywojenny z lat 1920-1939 /sygn.1-37/ 1. Zarządzanie z lat 1920,1928-1939 /sygn.1-7/ wnioski o ubezpieczenie od wypadku, wyciąg hipoteczny stanu posiadania, sprawy dzierżaw, sprawozdania z kontroli, ceny i warunki ustalone przez niemiecki instytut tkanin bawełnianych w Lipsku, korespondencja 2. Finanse i księgowość z lat 1925-1939 /sygn.8-32/ zestawienia bilansu, wykaz wyników produkcji przemysłowej, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z działalności fabryki, plan amortyzacyjny urządzeń fabryki, wierzytelności amortyzacyjne, wykaz dłużników, zapisy kaucyjne, wykazy depozytów, rozliczenia prowizji, zestawienia inwestycji maszyn, wartość szacunkowa maszyn i urządzeń fabryki, zestawienie inwentarza urządzeń i wyrobów, sprawa zwrotu nadpłaconych należności celnych za aparaty, protokół w sprawie odbioru kasy 3. Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1934,1939/sygn.33-35/ protokół zdawczo - odbiorczy towarów fabryki, zapas bawełny w magazynach, zobowiązanie dostaw towarowych 4. Realizacja produkcji z lat 1932, 1938 /sygn.36-37/ instrukcje dotyczące metod badania tkanin, protokoły wykonania i przejęcia urządzeń II. Okres II wojny światowej z lat 1939-1944 /sygn.38-98/ 1. Zarządzanie z lat 1939-1944 /sygn.38-49/ projekt statutu firmy, korespondencja w sprawach administracyjno - gospodarczych, wyciąg z księgi gruntowej, umowy, sprawozdania roczne z działalności fabryki, sprawozdania z kontroli, plan sytuacyjny fabryki, mapa katastralna gminy Andrychów 2. Finanse i księgowość z lat 1939-1944 /sygn.50-88/ zarządzenia, bilanse roczne, sprawozdania rachunkowe, rachunki nadzwyczajne, sprawozdania z kontroli bilansu, wykaz zakupionych surowców, stan majątku, zyski i straty, zestawienia poręczycieli, amortyzacja maszyn i urządzeń, zapas surowca i towarów, inwentaryzacja surowców, inwentarz urządzeń zakładu, magazynu przędzalni, tkalni, remanent przędzy i bawełny 3. Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1939-1944 /sygn.89-99/ zestawienie zapasów towarowych, cenniki na wyroby bawełniane, zestawienie i rozmieszczenie maszyn do pisania i liczenia, oferty, stan towarów. 4. Dopływ 2009 r. z lat 1893-1936 /sygn.100-148/ Próbki materiałów włókienniczych.

The history of the creator:

W dniu 16 listopada 1906 r. zawarto umowę pomiędzy miastem Andrychowem a austriacką firmą "Bracia Czeczowiczka" dotyczącą uruchomienia tkalni mechanicznej. Miasto zobowiązało się oddać bezpłatnie 10 morgową parcelę budowlaną pod budowę zakładu, a firma zobowiązała się zatrudniać robotników wyłącznie miejscowych. Fabryka miała być prowadzona w języku polskim, czego właściciele raczej nie przestrzegali. Dnia 11 maja 1907 r. nastąpiło uroczyste otwarcie fabryki pod nazwą: Pierwsza galicyjska tkalnia mechaniczna dla wyrobów bawełnianych "Bracia Czeczowiczka". Następnie fabrykę tę wpisano do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Wadowicach. W tym okresie spółkę tworzyli: Emil i Salomon Czeczowiczka. Później również Edwin i Fryderyk Czeczowiczka. Zaś od roku 1937 jedynym właścicielem był Edwin Czeczowiczka. W okresie międzywojennym zakład nosił nazwę : "Fabryka Wyrobów Bawełnianych "Bracia Czeczowiczka" w Andrychowie". Z chwilą zajęcia Andrychowa przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 r. fabryce nadano nazwę: "Friedrich Zobel Kommisar und Treuhander der Firma "Brüder Czeczowiczka" in Andrichau O/S" i podlegała ona Zarządowi Komisarycznemu w Katowicach. W dniu 27 stycznia 1945 r. Andrychów, a z nim fabryka zostały wyzwolone. Niemcy odchodząc podpalili tkalnię i inne działy. W dniu 3 lutego 1945 r. fabryka została przejęta pod zarząd państwowy jako: "Polski Państwowy Zakład Przemysłu Włókienniczego dawniej "Bracia Czeczowiczka" w Andrychowie". Odbudowa zakładu trwała od 1946 r. do 1949 r. W tym czasie zakład został upaństwowiony. Na zasadzie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. i zarządzenia Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw z dnia 30 października 1945 r. i 6 listopada tegoż roku, sprawa upaństwowienia tego zakładu została przekazana Ministrowi Przemysłu, który w szóstym wykazie przedsiębiorstw przejętych na własność państwa zamieścił omawianą fabrykę. Z tą chwilą zakład otrzymał nazwę: "Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie". W 1951 r. ponownie zmieniono nazwę na: "Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie". [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

[1893-1902] 1906-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1893-1902, 1906-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

148

Total archival units developed :

148

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 148 j.i.

K.M.29.12.1970 r., w 2009 r. włączno z zasobu poza ewidencją 49 j. - 2,70 mb. ksiąg z próbkami materiałów (rodzaj dokumentacji - inne), materiały te opracowano nadając im sygnatury 100-148