Akta miasta Wadowic

Reference code
13/469/0
Border dates
1663-1673, 1777-1784, 1791-1792, 1834-1941 [1945]
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

I. Magistrat miasta Wadowic z lat 1834-1844 /sygn. 1 - 6/ Protokoły z posiedzeń Magistratu II. Rada i Urząd Miejski w Wadowicach z lat 1867-1911 / sygn. 7 - 11/ Protokoły z posiedzeń Rady, replika gminy miasta Wadowic przeciwko St. Warciszkiewiczowi, pomocnicze spisy spraw do dzienników podawczy, preliminarze wydatków i dochodów gminy, budżet drogowy III. Zarząd Miejski w Wadowicach z lat 1919, 1930 - 1938, /sygn. 12 - 15/ Sprawy miejskiego funduszu obronnego, akta i plany budowlane przedsiębiorstw i lokali użytkowych, akta i plany budowlane domów i zabudowań gospodarczych IV. Akta miasta Wadowic z 1941 r., /sygn.16/ Kwestionariusze dotyczące rozmieszczenia źródeł wody na terenie miasta V. Stowarzyszenia działające przy Zarządzie Miejskim w Wadowicach z lat 1934 - 1945, /sygn. 17 - 30/ Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – statut, instrukcje, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy, protokoły, plany miasta. VI. Dopływ 2005r. Akta z 1940 r. /sygn. 31/ Bilans zakładu energetycznego VII. Dopływ 2009 r. z lat 1931, 1933 /sygn. 32, 33/ Plany sytuacyjne.

The history of the creator:

Wadowice otrzymały prawa miejskie ok. 1327. W okresie staropolskim w mieście funkcjonowały wszystkie instytucie samorządu miejskiego (wójt, ława, rada). W roku 1772 Wadowice po I rozbiorze weszły w skład monarchii austriackiej (potem austro – węgierskiej). W mieście zaprowadzono magistrat na czele z burmistrzem (od lat trzydziestych XIX w syndyk prezydujący). W 1802 r. miasto wykupiło prawa właścicieli, a od roku 1819 stały się siedzibą cyrkułu. Nową organizację władz miejskich wprowadziła ustawa gminna z 1866 r. (ze zmianami w roku 1889 i 1896), kiedy to wprowadzona została rada gminy miasta Wadowic oraz zwierzchność gminna na czele z burmistrzem. Z niewielkimi zmianami struktura władz miejskich przetrwała do roku 1933 czyli do wprowadzenia w życie ustawy "o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego", kiedy to jako organ wykonawczy i zarządzający wprowadzono Zarząd Miejski. W okresie okupacji niemieckiej miasto włączone zostało do Rzeszy, zgodnie z rozporządzeniem z 12 grudnia 1939 r. Na czele urzędu gminnego stał "Bürgermeister". [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1663-1673, 1777-1784, 1791-1792, 1834-1941 [1945]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1663-1673, 1777-1784, 1791-1792, 1834-1941, 1945-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

36

Total archival units developed :

36

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie 36 j.i.

K.M. - 06.10.1972 inwentarz książkowy ze wstępem wspólny dla grupy zespołów: "Akta miasta Wadowic" oraz "Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wadowicach", 2005 r. - włączono do zespołu 1 j.a - 0,01 mb. z zespołu Nr 16/38, w2009 r. włączono 2 plany, w 2018 roku włączono opracowane 3 j.