Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie

Reference code
13/475/0
Border dates
1945-1994
Number of series
24
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzenia z lat 1946-1955 /sygn.1-25/ zarządzenia, okólniki instrukcje 2. Sprawy osobowe z lat 1946-1956 /sygn.26-58/ układy zbiorowe pracy, wykazy pracowników, sprawy dotyczące płynności kadr, dyscyplina pracy, sprawy przestępstw i kradzieży, szkolenia, odznaczenia, akcje socjalne. 3. Finanse i księgowość z lat 1945-1956 /sygn.59-95, 72a,89a/ zarządzenia, korespondencja, protokół przejęcia Fabryki Wyrobów Bawełnianych "Bracia Czeczowiczka", bilanse, księgi główna. 4. Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1945-1955 /sygn.96-113/ zlecenia i specyfikacje, protokoły, umowy i kosztorysy, remonty kapitalne, sprawozdania z działalności inwestycyjnej, sprawy budowlane, sprawy zaopatrzenia budowlanego. 5. Utrzymanie ruchu z lat 1946-1957 /sygn.114-130/ wytyczne i instrukcje, protokoły z odpraw i narad głównego mechanika, sprawozdania techniczne, kartoteka maszyn, bhp, karty wypadkowe. 6. Przygotowanie produkcji z lat 1950-1956 /sygn.131-143/ protokoły z posiedzenia Zakładowej Komisji Wynalazczości, ewidencja racjonalizatorów, wnioski racjonalizatorskie, współzawodnictwo pracy. 7. Planowanie produkcji z lat 1948-1957 /sygn.144-156/ plany roczne, plany i sprawozdania z wykonania produkcji, plany roczne tkalni, przędzalni i wykończalni, plan techniczno-przemysłowy, plany dostaw eksportowych, roczne plany przewozów, sprawozdania i wykazy jakości produkcji. 8. Realizacja produkcji z lat 1950-1954 /sygn.157-163/ sprawozdania produkcyjne 9. Zbyt z lat 1952-1954 /sygn.164-167/ zarządzenia, sprawozdania roczne z wykonania planu dostaw, umowy kupna i sprzedaży towarów 10. Transport z lat 1952 /sygn.168/ sprawozdania z przewozu towarów. 11. Radca Prawny z lat 1947-1952 /sygn.169-170/ zarządzenia, wyjaśnienia, protokoły i sprawozdania z narad, arbitraż. 12. Straż Przemysłowa z lat 1949-1950 /sygn.171/ sprawozdania i meldunki. 13. Rada Zakładowa z lat 1945-1956 /sygn.172-204/ zarządzenia i okólniki dotyczące współzawodnictwa pracy, protokoły z zebrań mężów zaufania, zobowiązania produkcyjne, współzawodnictwo między zakładami, sprawozdania z wykonania zobowiązań, sprawozdania z działalności zakładowej organizacji związkowej, sprawy działalności kulturalnej i oświatowej, protokoły i sprawozdania Rady Zakładowej, protokoły z masówek. Analizy i oceny działalności Rady Zakładowej, protokoły wyborcze do rad zakładowych, protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych grup związkowych, materiały dla prelegenta. 14. Organizacje i komitety działające przy AZPB z lat 1948-1955 /sygn.205-217/ rezolucje, protokoły z posiedzeń, korespondencja.

The history of the creator:

W dniu 27 stycznia 1945 r. Andrychów, a z nim Fabryka Wyrobów Bawełnianych "Bracia Czeczowiczka" w Andrychowie zostały wyzwolone. Niemcy odchodząc podpalili tkalnię i inne działy. W dniu 3 lutego 1945 r. fabryka została przejęta pod zarząd państwowy jako: Polski Państwowy Zakład Przemysłu Włókienniczego dawniej "Bracia Czeczowiczka" w Andrychowie. Odbudowa zakładu trwała od 1946 r. do 1949 r. W tym czasie zakład został upaństwowiony. Na zasadzie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. i zarządzenia Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw z dnia 30 października 1945 r. i 6 listopada tegoż roku: sprawa upaństwowienia tego zakładu została przekazana Ministrowi Przemysłu, który w szóstym wykazie przedsiębiorstw przejętych na własność państwa zamieścił omawianą fabrykę. Z tą chwilą zakład otrzymał nazwę: Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie. W 1951 r. ponownie zmieniono nazwę na: Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie. Zakłady te w latach 1945-1967 były przedsiębiorstwem fabrycznym wiełowydziałowym, trudniącym się produkcją towarów bawełnianych. W latach 1967-1991 zakład funkcjonował pod nazwą Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Andropol" w Andrychowie. Rok 1991 zamyka dzieje ustrojowe AZPB jako zakładów państwowych. Od 1991 r. funkcjonuje jako spółka akcyjna pod nazwą "Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Ansropol" S.A. w Andrychowie. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1945-1994

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1994.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

752

Total archival units developed :

217

Total archival units without records:

0

Total current materials

17.0

Total current materials developed

6.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 535 j.
Book inventory approved Tak 217 j.

K.M.29.12.1970 r.