Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej

Reference code
13/684/0
Border dates
XVII w.-1992
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

XVII w.-1992

Classification:

zbiory i kolekcje

The name of the creator:

Dates:

1600-1600, 1746-1992.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

1421

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie

W trakcie scalania zasobu w 2015 r. włączono 1257 j. z zespołu nr 20/180