Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze "Chemik" Oddział Zakładowy przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu

Reference code
13/686/0
Border dates
[1953-1962] 1963-1997 [1998-2001]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1.Dokumentacja aktowa, z załączonymi fotografiami i odbitkami map. Zawiera dokumentację założycielską Oddziału PTTK, protokoły z zebrań Zarządu i Plenum Zarządu, sprawozdania GUS z działalności, sprawozdania finansowe, kroniki z lat 1953 - 2001 /Sygn. 1 - 45/

The history of the creator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Oświęcimiu rozpoczęło działalność w 1953 r. W trakcie roku 1953 utworzono PTTK Koło w Oświęcimiu przy Zakładach Chemicznych. Praktyczna działalność Oddziału PTTK przy Zakładach Chemicznych rozpoczęła się w 1957 r. Ponieważ w tym czasie na terenie Oświęcimia działał Oddziału PTTK, Oddział zakładowy został w 1958 r. wcielony do niego jako Koło PTTK. Na wniosek działaczy tegoż Koła z dnia 25 września 1962 r. Zarząd Główny PTTK w Warszawie w dniu 20 czerwca 1963 r. wyraził zgodę na utworzenie Oddziału PTTK przy Zakładach Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu, a wniosek o rejestrację zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach skierowany został do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w dniu 24 czerwca 1963 r. Siedziba Oddziału mieściła się w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego. Działalność Oddziału realizowana była przez odpowiednie koła i komisje. Na czele Oddziału stał jego Zarząd wykonujące swoje zadania przez swoje Prezydium, w skład którego wchodził prezes, 2 viceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz członkowie. Organem nadrzędnym stowarzyszenia był Walny Zjazd jego członków. Od końca lat 60 tych do 1990 r. Oddział działał pod nazwą Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu, a od 1991 r. jako PTTK „Chemik” Oddział Zakładowy przy Zakładach Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu. Pod taką nazwą działał do 1997 r. czyli przekształcenia się Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu w Firmę Chemiczną „Dwory” S.A. w Oświęcimiu. Po 1997 r. Oddział kontynuował swoją działalność pod nazwą PTTK „Chemik” Oddział przy Firmie Chemicznej „Dwory” S.A. w Oświęcimiu. Oddział PTTK został zlikwidowany w 2001 roku, a dokumentacja pozostała po nim została przekazana do archiwum zakładowego Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. w Oświęcimiu.

Border dates:

[1953-1962] 1963-1997 [1998-2001]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1953-1962, 1963-1997, 1997-2001.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

45

Total archival units developed :

45

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 45 j.i.

K.M.12.10.2006 r. inwentarz książkowy IZA