Sąd Powiatowy w Zatorze

Reference code
13/700/0
Border dates
[1879-1918] 1919-1928 [1929-1945]
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

1. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat [1909, 1914, 1918] 1919-1928 [1929-1937, 1939], sygn. 1-539 Akta z rozpraw spadkowych. 2. Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych (P) z lat [1910-1917] 1920-1928 [1929-1939, 1942-1943, 1945], sygn. 540- 682 Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych dotyczących głównie dzieci po zmarłych lub nieobecnych osobach. 3. Testamenty (UV) z lat 1919-1921, 1924, sygn. 683-693 Testamenty ogłoszone w Sądzie Powiatowym w Zatorze. 4. Akta spraw cywilnych spornych (C) z lat 1919-1926, sygn. 694-723 Akta spraw dotyczących m.in. uznania prawa własności, naruszenia prawa posiadania, spłaty długów. 5. Akta spraw nie należących do innych rejestrów (Nc) z lat [1879] 1919-1925, sygn. 724-726 Akta sprawy spadkowej prowadzonej przez inny sąd przed powołaniem do życia sądu w Zatorze, akta sprawy kuratelarnej, akta oznaczenia granicy nieruchomości.

The history of the creator:

Sąd Powiatowy w Zatorze funkcjonował na tych samych zasadach, co jego poprzednik w okresie działania austriackiego zaborcy. Działanie sądu zmieniał w nieznacznym stopniu Dekret z 8 lutego 1919 roku w przedmiocie zmian o urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austriackim (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r., nr 15, poz. 200), który dostosowywał sądownictwo do nowej rzeczywistości, m.in. poprzez zapis, iż wyroki będą wydawane w imieniu Republiki Polskiej. Taki stan, który można określić jako „przejściowy”, trwał do 1928 roku, kiedy to Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1928 r., nr 12, poz. 93) ujednoliciło sądownictwo w całej Polsce. Na mocy tego prawa Sąd Powiatowy w Zatorze stał się od 1929 roku Sądem Grodzkim w Zatorze. Zakres działalności sądów powiatowych pozostawał taki sam, jak w okresie przed 1918 rokiem, tzn. zajmowały się sprawami cywilnymi spornymi i niespornymi oraz sprawami karnymi w zakresie przekroczeń. Właściwość terytorialna Sądu Powiatowego w Zatorze obejmowała następujące miejscowości: Bachowice, Chrząstowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Graboszyce Grodzisko, Laskowa, Lipowa, Łączany, Miejsce, Palczowice, Piotrowice, Podolsze, Półwieś, Przeciszów, Przybradz, Rudze, Ryczów, Smolice, Spytkowice, Trzebieńczyce, Zator. Zmiana nastąpiła w 1927 roku, kiedy to z zatorskiego okręgu sądowego wyłączono miejscowości Przybradz, Graboszyce i Gierałtowice i włączono je do wadowickiego okręgu sądowego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1928 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., nr 96, poz. 854). [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Michała Jarnota]

Border dates:

[1879-1918] 1919-1928 [1929-1945]

Classification:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

The name of the creator:

Dates:

1879-1918, 1919-1928, 1929-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki, czeski, angielski

Availability:

Available in full

Total archival units:

729

Total archival units developed :

726

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.91

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Book inventory approved Nie 726 j.i.
Index of persons Nie
Electronic archive inventory draft Nie 3

K.M. 12.09.2013 r., inwentarz książkowy IZA