Sąd Grodzki w Oświęcimiu

Reference code
13/345/0
Border dates
1919-1939 [1946]
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

I. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu z lat 1919-1928 /sygn.1 - 1358/ 1. Akta cywilne sporne z lat 1920-1921 /sygn.1 - 3/ akta cywilne sporne o uznanie i przeniesienie prawa własności parcel gruntowych 2. Akta cywilne niesporne z lat 1919-1928 /sygn.4 - 1327/ akta pertraktacji spadkowych i akta opiekuńcze 3. Rejestry, indeksy i inne pomoce ewidencyjne z lat 1919-1928 /sygn.1328 - 1358/ podziały czynności Sądu, rejestry i dzienniki prezydialne, spisy imienne, rejestry do poszczególnych grup rzeczowych II. Sąd Grodzki w Oświęcimiu z lat 1929-1939 /sygn.1359 - 3298/ 1. Akta cywilne sporne z lat 1929-1939 /sygn.1359 - 1622/ akta cywilne sporne o: uznanie prawa własności, ochronę stanu posiadania, dopuszczenie do zarządu, przywrócenia zakłóconego posiadania, rozwiązanie umowy najmu, zaprzeczenie prawa przejazdu, dzierżawy gruntów, unieważnienia kontraktów sprzedaży, zwrot pożyczek i odszkodowania zgłoszone przez zakłady przemysłowe, firmy, fabryki i spółki, spółdzielnie rolnicze i kółka rolnicze, bank handlowy, PKP, sanatoria i ubezpieczalnie społeczne, gminy miejskie i wyznaniowe, majątki ziemskie, szkoły zawodowe i zakłady rzemieślnicze, stowarzyszenia i osoby prywatne, sprawy o ojcostwo i alimentację 2. Akta cywilne niesporne z lat 1929-1939 /sygn.1623 - 3117/ akta pertraktacji spadkowych /A/ i akta opiekuńcze /P/ 3. Akta cywilne egzekucyjne z lat 1930-1939 /sygn.3118 - 3131/ sprawy egzekucji i przymusowej sprzedaży dóbr, licytacje realności, wnioski o wszczęcie egzekucji nieruchomości 4. Akta karne 1930-1939 /sygn.3132 - 3204/ sprawy karno - skarbowe, fałszerstwo monety, wyłudzenia pieniędzy, uszkodzenia ciała i wymuszenia, nielegalna działalność stowarzyszeń, zaburzenia robotnicze 5. Rejestry, indeksy i inne pomoce ewidencyjne z lat 1929-1939 /sygn.3205 - 3283/ podziały czynności Sądu, dzienniki prezydialne, terminarze rozpraw, spisy imienne, rejestry do poszczególnych grup rzeczowych 6. Komornik Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu z lat 1935-1939 /sygn.3284 - 3298/ zarządzenia, wykazy i korespondencja, terminarz czynności, księgi pieniężne, repertoria i skorowidze. III. Dopływy z roku 1996 (po skontrum). Akta z lat 1919-1936 /sygn.3299-3311/ Akta pertraktacji spadkowych /A/, Akta opiekuńcze /P/ IV. Dopływ z roku 2006 /z zespołu nr 16/222/ . Akta z lat1925-1939 / sygn.3312-3318/ Akta opiekuńcze /P/, Akta spraw kuratelarnych, Akta karne, Pomoce ewidencyjne. V. Przesunięcie 2010 (Sąd Powiatowy w Oświęcimiu) z lat 1920, 1925, 1926, 1929, 1931 /sygn.3319-3320/ Akta spraw cywilnych C. VI. Podział jednostki 1992 a. Akta z lat 1932-1936 /sygn.3321-3324/ Akta spraw spadkowych A. VII. Przesunięcia z 2010 r. akta z lat 1926-1939 /sygn.3325-3331/ Akta spraw cywilnych P i N, wykazy osób aresztowanych, akta prezydialne. VIII. Przesunięcia z 2013 r. akta z lat 1919-1921 /sygn.3332/ Akta sprawy kuratelarnej L. IX. Przesunięcie z 2016 r. akta z lat 1930, 1936 [1936] /sygn. 3333-3334/ Akta spraw spadkowych A.

The history of the creator:

Dekretem Naczelnika Państwa (8 luty 1919 r.) przeprowadzono wstępną reorganizację organów wymiaru sprawiedliwości. Zasadnicze zmiany ustrojowe nastąpiły w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r., wprowadzającym prawo o ustroju sądów powszechnych. Rozporządzeniem tym dotychczasowe sądy powiatowe zostały przekształcone w sądy grodzkie. Sąd Grodzki w Oświęcimiu przejął dotychczasowe kompetencje sądu powiatowego. Dnia 24 grudnia 1928 r.-rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości-został wprowadzony "regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich", który unormował m.in. podział i porządek czynności sądowych w sądach grodzkich. Pewne zmiany w zakresie czynności tego szczebla nastąpiły w 1933 r. w związku z wprowadzeniem kodeksu postępowania cywilnego. W takiej formie Sąd Grodzki w Oświęcimiu działał do 1940 roku. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1919-1939 [1946]

Classification:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

The name of the creator:

Dates:

1919-1939, 1946-1946.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Provided partially

Total archival units:

3339

Total archival units developed :

3336

Total archival units without records:

0

Total current materials

14.57

Total current materials developed

14.56

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 3336 j.i.

K.M.26.11.1974 r. 1996 - weryfikacja po skontrum 3314 j., 2006- opracowano przes.7 i 8/06- 7 j.i., 2010-oprac. Przes 195/10 - 9 j.i , wydzielono z sygn. 1992 a, 4 j.i. (sygn.3321-3324). (Dodatkowe sygnatury 3a,343a,1992a.), 2013 - opracowano dopływ 1 j.i.