Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach

Reference code
12/470/0
Border dates
1931-1939
Number of series
4
Number of scans
7849

Content:

Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków w Katowicach: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Organizacji Wojskowej (akta weryfikacyjne członków) z lat 1934-1939, sygn. 1-18 Zarząd Koła Powiatowego Związku Peowiaków w Katowicach (okólniki, komunikaty Związku, sprawy członków) z lat 1934-1939, sygn. 19-20 Placówka Związku Peowiaków w Nikiszowcu (sprawy członków) z lat 1939, sygn. 21 Zarząd Okręgu Związku Peowiaków Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu (karty ewidencyjne członków) z lat 1931-1934, sygn. 22

The history of the creator:

Związek Peowiaków w województwie śląskim tworzył się od 1931 roku. W 1932 roku Zarząd Główny Związku Peowiaków wysłał na Śląsk kapitana Rajmunda Kawalca (pseudonim Adam Jóźwik), dzięki któremu 31 października 1932 roku powstał w Katowicach Tymczasowy Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków. Zarząd ten istniał do końca 1935 roku, kiedy to wybrano stały Zarząd. Związek Peowiaków był organizacja kombatancką, zrzeszającą byłych żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Prowadził działalność samopomocową i kulturalno-oświatową. Władze Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków duże znaczenie przywiązywany do problemu weryfikacji byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na Górnym Śląsku, dlatego powołano Okręgową Komisję Kwalifikacyjną (Weryfikacyjną), która działała przy Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków. Komisja ta orzekała o pracy konspiracyjnej członków POW i udziale w powstaniach śląskich na podstawie dowodów wnoszonych przez petentów. Związek istniał do września 1939 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr E. Długajczyk, Katowice 1975, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]

Border dates:

1931-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

22

Total archival units developed :

22

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie dla sygn. 1-18
Book inventory approved Tak
Index of persons Nie dla sygn. 1-18
Book inventory approved Tak

KM 18.12.1995, 0014-4, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-22, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA