Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice" w Mysłowicach - odcinek I

Reference code
12/481/0
Border dates
1945-1970
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Paszport KWK "Mysłowice" wydany przez Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego z lat 1955, sygn. 1 Zarządzenia wewnętrzne z lat 1949-1969, sygn. 2-19 Plany wieloletnie z lat 1947-1956, sygn. 20-25 Plany i sprawozdania roczne z lat 1951-1963, sygn. 26-43 Roczna statystyka techniczna z lat 1947-1970, sygn. 44-67 Statystyka zatrudnienia z lat 19501959, sygn. 68-77 Statystyka produkcji, zatrudnienia i płac z lat 1960-1970, sygn. 78-91 "Vademecum" kopalni z lat 1951-1968, sygn. 92-94 Książka kopalniana z lat 1955-1962, sygn. 95 Protokoły kontroli z zewnątrz z lat 1953-1968, sygn. 96-98 Zakładowe umowy zbiorowe z lat 1955-1956, sygn. 99-100 Statystyka wypadków przy pracy z lat 1950-1968, sygn. 101-119 Protokoły kontroli warunków BHP z lat 1960-1970, sygn. 120-134 Generalne projekty wstępne rozbudowy kopalni z lat 1950-1961, sygn. 135-150 Założenia rozbudowy kopalni i obiektów towarzyszących, plany przestrzenne z lat 1945-1957, sygn. 151-164 Stan ochrony zakładu, normy zakładowe z lat 1949-1962, sygn. 165-167 Plany ruchu kopalni i dodatki do nich z lat 1959-1963, sygn. 168-188 Opis zasobów węgla kamiennego z lat 1953, sygn. 189-190 Dokumentacja geologiczna złóż węgla z lat 1953, sygn. 191-192 Księga obudów z lat 1960, sygn. 193 Zabezpieczenie przeciwpożarowe z lat 1952-1969, sygn. 194-195 Pożary w kopalni, tąpnięcia i zawały z lat 1956-1959, sygn. 196-198 Właściwości i jakość węgla oraz sposoby jego wzbogacania z lat 1950, sygn. 199 Mapy pokładowe z lat 1947-1969, sygn. 200-246

The history of the creator:

Kopalnia "Mysłowice" powstała w 1866 roku. Należała początkowo do gwarectwa "Gewerkschaft Myslowitz". Od 1881 roku kopalnia weszła w skład Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach. Od 1922 roku znajdowała się w granicach Polski. W 1937 roku kopalnia została podporządkowana Wspólnocie Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. Katowice. Była dużym ośrodkiem wydobywczym , posiadała 3 szyby główne, 4 pomocnicze oraz elektrownię i cegielnię. W latach 1939-1945 podporządkowana została Górnośląskiemu Zarządowi Kopalń Zakładów Rzeszy "Hermann Göring" w Katowicach. Od 1945 roku kopalnia podlegała Katowickiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr T. Dubrawski, Katowice 1981]

Border dates:

1945-1970

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

247

Total archival units developed :

246

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 246 j.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.= 48 arkuszy

KM 11.03.1987, 0014-1