Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Zarząd Wojewódzki w Katowicach

Reference code
12/486/0
Border dates
1945-1949 [1950]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły, sprawozdania z lat 1946-1949, sygn. 1-4, 4a-b Organizacja Związku: okólniki, komunikaty z lat 1945-1949, sygn. 5-7 Sprawy członkowskie: deklaracje członkowskie, listy członków Okręgu z lat 1945-1949, sygn. 8-11 Korespondencja dotycząca poszukiwań zbrodniarzy hitlerowskich z lat 1946-1949, sygn. 12 Listy członków Okręgu z lat 1945-1949, sygn. 13-14 Deklaracje członkowskie z lat 1945-1949, sygn. 15-25

The history of the creator:

Oddział wojewódzki Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych w Katowicach został utworzony 18 sierpnia 1945 roku na mocy decyzji Rady Naczelnej Związku powołującej do życia Zarząd Tymczasowy, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Organami Związku były: Walne Zjazdy Delegatów, Zarząd, na którego czele stał Prezes, Prezydium Zarządu, Komisja Rewizyjna, Komisja Weryfikacyjna i Sąd Koleżeński. W sierpniu 1945 roku Zarząd Oddziału wojewódzkiego powołał formalnie zarządy powiatowe w składzie: prezes, wice prezes, I i II sekretarz, skarbnik i 2 ławnicy. Kandydaci do zarządów mieli być zgłaszani przez zweryfikowanych członków oraz Komitety Niesienia Pomocy Ofiarom Terroru Hitlerowskiego. Zarządy powiatowe proponować miały kandydatów do komisji weryfikacyjnych, tworzonych dla poszczególnych obozów lub więzień. Koła terenowe podlegały zarządowi okręgu. Członkami Związku mogli zostać byli więźniowie obozów koncentracyjnych lub więzień, skazani przez niemieckie sądy za przestępstwa polityczne (przynależność do organizacji bojowych, wydawanie lub kolportaż ulotek, udział w akcjach sabotażowych). Celem związku było niesienie pomocy byłym więźniom oraz wdowom i sierotom po nich. Polski Związek byłych Więźniów Politycznych zakończył działalność ww wrześniu 1949 roku w związku z utworzeniem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, który to zjednoczył szereg działających w kraju organizacji społeczno-politycznych. Na Śląsku związek został powołany do życia 1 września 1949 roku podczas zjazdu wojewódzkiego, na którym doszło do połączenia Związku Weteranów Powstań Śląskich, Związku Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację, Związku Byłych Więźniów Politycznych, Związku Weteranów Powstań Wielkopolskich, Związku Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 i Związku Dąbrowszczaków.

Border dates:

1945-1949 [1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

38

Total archival units developed :

27

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 27 j.
Working list Tak nr 1 - 11 j.
Card inventory approved Tak 27 j.
Working list Tak nr 1 - 11 j.