Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterskich Harcerek i Harcerzy Śląskich poległych w latach II wojny światowej 1939 - 1945 w Katowicach

Reference code
12/550/0
Border dates
[1978] 1981-1984
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organizacja i działalność Komitetu, dokumentacja propagandowa, finansowa i techniczna z lat [1978] 1981-1984, sygn. 1-12

The history of the creator:

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterskich Harcerek i Harcerzy Śląskich poległych w latach II wojny światowej 1939 - 1945 powstał 30 marca 1981 roku z inicjatywy Katowickiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego oraz Komendy Hufca w Katowicach. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego z 15 maja 1981 roku wpisany został do rejestru stowarzyszeń i związków. Celem działania Komitetu było propagowanie idei budowy pomnika, zebranie funduszy i koordynowanie prac związanych z budową. Od października 1983 roku prowadzono rozliczenia finansowe, porządkowanie dokumentacji oraz przygotowania do podsumowania działalności. Na zebraniu planarnym Zarządu 10 czerwca 1986 roku Komitet został rozwiązany z Prezydium Zarządu zostało zobowiązane do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i przekazania majątku na konto Fundacji Nagród i Wyróżnień imienia Bohaterów Wieży Spadochronowej. Wykreślenie z rejestru stowarzyszeń i związków nastąpiło 11 maja 1989 roku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. mgr T. Kawalec, Katowice 1989]

Border dates:

[1978] 1981-1984

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1978-1981, 1981-1984.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 27.03.1990