Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku

Reference code
12/554/0
Border dates
1945-2005
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

Mapy topograficzne, fizyczne i polityczno-administracyjne: Polski, Śląska, województwa katowickiego, wrocławskiego, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego; Mapy topograficzno-administracyjne powiatów: będzińskiego, bielskiego, chrzanowskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kozielskiego, lublinieckiego, niemodlińskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego; Mapy zasadnicze Katowic i innych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Plany miast i miejscowości: Bobrek, Brynów, Katowice, Kuźnia Raciborska, Michałkowice, Mysłowice, Myszków, Nowy Bytom, Nysa, Racibórz, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski oraz innych polskich miast; Mapy tematyczne: skorowidze map Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, mapa gospodarcza użycia ziemi, mapy geologiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, plan linii autobusowych w Katowicach, obwody szkolne w powiecie katowickim, schemat dróg przelotowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, mapy zagospodarowania przestrzeni województwa katowickiego, mapy stanu sanitarnego powietrza województwa katowickiego, mapy sozologiczne miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, mapy samochodowe województw, mapy turystyczne Polski i innych krajów.

The history of the creator:

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach po 1945 stanowią mapy i plany przejęte z takich instytucji jak: Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Miejski Zakład Ulic i Mostów w Sosnowcu, Urząd Wojewódzki w Katowicach. W skład zbioru wchodzą także darowizny.

Border dates:

1945-2005

Classification:

The name of the creator:

Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach

Dates:

1945-2005.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3043

Total archival units developed :

153

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 80 j. (437 arkuszy)
Working list Tak 1783 j.
Delivery and acceptance list Tak 1107 j.
Card inventory draft Tak 73 j . (213 arkuszy)