Komitet Budowy Pałacu Młodzieży w Katowicach

Reference code
12/555/0
Border dates
1947-1959
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organizacja Komitetu: sprawozdanie z rozpoczęcia działalności, skład osobowy z lat 1947, sygn. 1 Protokoły z posiedzeń z lat 1948-1959, sygn. 2-5 Likwidacja Komitetu: protokoły, bilans i budżet z lat 1957-1959, sygn. 6-7 Bilanse roczne z lat 1948-1959, sygn. 8-18

The history of the creator:

10 grudnia 1947 roku, z inicjatywy generała Aleksandra Zawadzkiego, odbyło się konstytucyjne posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Pałacu Dziecka RTPD w Katowicach z udziałem przedstawicieli partii politycznych, organizacji społecznych, związków zawodowych. W 1951 roku zmieniono nazwę obiektu na Pałac Młodzieży. Komitet po uzyskaniu lokalizacji obiektu przystąpił do prac inwestycyjno-budowlanych i gromadzenia środków. W latach pięćdziesiątych Komitet był inwestorem i nadzorcą technicznym obiektów uzupełniających Pałac Młodzieży w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku /WPKiW/ w Chorzowie: Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Kolejki Młodzieżowej, Przystani Kajakowej. Struktura Komitetu obejmowała: Komitet Ogólny złożony z 70 członków, Komitet Wykonawczy złożony z 19 członków (zajmował się planowaniem, wykonawstwem i finansowaniem robót), Komisje - Rewizyjną, Techniczną, Artystyczną, Propagandową, Finansową i Pedagogiczną. 17 marca 1959 roku na posiedzeniu Komitetu uznano, że zadania Komitetu zostały zrealizowane i podjęto decyzję o jego rozwiązaniu z dniem 31 marca 1959 roku. Trwające jeszcze prace przy budowie obiektów WPKiW przekazano Komitetowi Budowy Parku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr M. Gałuszka, Katowice 1985]

Border dates:

1947-1959

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-1959.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

18

Total archival units developed :

18

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 11.09.1986