Zakłady Graficzne w Katowicach - odcinek I

Reference code
12/562/0
Border dates
[1930] 1948-2000
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organizacja z lat 1930-1970, sygn. 1-23 Planowanie, sprawozdawczość, statystyka z lat 1950-1984, sygn. 24-56 Kadry z lat 1952-1968, sygn. 57-62 Inwestycje i remonty z lat 1946-1961, sygn. 63-65 Administracja nieruchomości z lat 1947-1959, sygn. 66

The history of the creator:

W maju 1945 roku powstał Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych z tymczasową siedzibą w Łodzi, który sprawował ogólny nadzór nad wszystkimi drukarniami państwowymi i pozostającymi pod zarządem państwowym. W Katowicach utworzono Okręg Wojewódzki. Centralny Zarząd podlegał Ministerstwu Informacji i Propagandy. W 1948 roku w miejsce Dyrekcji Okręgu Wojewódzkiego Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych powstały Państwowe Katowickie Zakłady Graficzne, przemianowane w następnym roku na Katowickie Zakłady Graficzne. Działały one jako przedsiębiorstwo wielozakładowe. Jego zakładami (oddziałami) stawały się upaństwawiane drukarnie. W połowie 1950 roku było ich 24 w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Raciborzu, Rybniku, Siemianowicach, Będzinie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej , Zawierciu, Włoszczowej i Częstochowie. W latach następnych utworzono drukarnie w Opolu, Bytomiu, Sosnowcu i Częstochowie. W skutek przekształceń i łączenia zakładów ich liczba znacznie się zmniejszyła i w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było ich już 4 do 5. Przedsiębiorstwo podlegało Centralnemu Zarządowi Przemysłu Graficznego, a następnie Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. Po zlikwidowaniu Zjednoczenia stało się przedsiębiorstwem samofinansującym się. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. E. Długajczyk, Katowice 1982]

Border dates:

[1930] 1948-2000

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1930-1948, 1930-1948, 1948-2000, 1948-2000.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

660

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 66 j.
Delivery and acceptance list Tak 594 j.
Book inventory approved Tak 66 j.
Delivery and acceptance list Tak 594 j.