Zjednoczenie Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych "Klima - Went" w Katowicach

Reference code
12/563/0
Border dates
1966-1982
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1966-1982

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1966-1982.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

354

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak