Akta miasta Siemianowic Śląskich

Reference code
12/647/0
Border dates
1874-1943
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Gmina Huty Laura (Gemeinde Laurahütte - Siemianowitz): księgi protokołów gminy, wybór naczelnika, szkolnictwo, kanalizacja z lat 1874-1922, sygn. 1-25 Rada Gminna i Magistrat Siemianowice: zarządzenia, statuty, sprawy osobowe, wybory do władz państwowych, utworzenie posady lekarza miejskiego, ubezpieczenia z lat 1922-1939, sygn. 26-47

The history of the creator:

Gmina Siemianowice należąca do 1873 roku do powiatu bytomskiego, w wyniku jego podziału znalazła się w obrębie nowoutworzonego powiatu katowickiego, podobnie jak założona w 1836 roku Huta Laury, wyodrębniona w oddzielną gminę wiejską. Obydwie gminy wiejskie działały zgodnie z Pruską Ordynacją Powiatową z 13 grudnia 1872 roku. W 1922 roku nastąpiło połączenie gmin Siemianowice i Huta Laury w jeden okręg gminny o nazwie "Siemianowitz-Laura Hütte". Po zmianie państwowości w 1922 roku gmina nosiła nazwę Siemianowice. Od 1927 roku używano nazwy Siemianowice Śląskie. Głównym organem zarządzającym była od 1922 roku Rada Gminna. Siemianowice Śląskie uzyskały prawa miejskie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 1932 roku. W związku z tym gminą Siemianowice Śląskie od 1933 roku zarządzał magistrat. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr Z. Jedynak, Bytom 1983]

Border dates:

1874-1943

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

50

Total archival units developed :

47

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 47 j.
Working list Tak nr 2 - 1 j., nr 3 - 1 j.
Delivery and acceptance list Tak nr 1 - 1 j.
Book inventory approved Tak 47 j.
Working list Tak nr 2 - 1 j., nr 3 - 1 j.
Delivery and acceptance list Tak nr 1 - 1 j.