Powiatowy Inspektorat Szkolny w Zabrzu

Reference code
15/78/0
Border dates
1840-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy ogólno-organizacyjne: protokoły konferencje, wizytacje, statystyka szkolna, 1887-1935, sygn. 1-24. 2. Sprawy poszczególnych szkół podległych Inspektoratowi: wizytacje, plany lekcji, statystyka, 1840-1939, sygn. 25-70.

The history of the creator:

Podstawą działalności szkolnictwa na terenie zaboru pruskiego było powszechne prawo krajowe z 05. II 1794 roku, które obowiązywało przez cały okres pruski i później również nie uległo większym zmianom. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Zabrzu (Kreissschulinspektion Zabrze) został powołany w 1874 roku po utworzeniu w 1873 roku powiatu zabrskiego z części powiatów bytomskiego i tarnogórskiego. Sprawował on nadzór nad szkolnictwem powszechnym poprzez wizytacje. Szkoły zobowiązane były nadsyłać inspektorom sprawozdania, protokoły z konferencji, dane statystyczne dotyczące ilości uczniów. Do kompetencji inspektorów należały również sprawy osobowe nauczycieli, zatwierdzanie programów nauczania. Inspektorat w Zabrzu działał do 1945 roku, z tym że do 1927 roku był to Inspektorat Powiatowy, natomiast od 1927 roku Inspektorat Miejski (Stadtschulrat), gdyż wówczas powiat uległ likwidacji, a gminy byłego powiatu zabrskiego zostały włączone do wydzielonego miasta Zabrze. Dla zespołu zachowano jednak nazwę Powiatowy Inspektorat Szkolny, ponieważ zaledwie 1 j. a. całkowicie jest z okresu po 1927 roku. Pozostałych kilka jednostek z okresu po 1927 roku zawiera jedynie pojedyncze pisma. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1976]

Border dates:

1840-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kreisschulinspektion Zabrze

Languages:

Availability:

Total archival units:

70

Total archival units developed :

70

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 70 j.