Powiatowy Radca Szkolny w Gliwicach III

Reference code
15/79/0
Border dates
1920-1940
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy ogólno-organizacyjne: okólniki, zarządzenia, statystyka szkolna, z lat 1920-1940, sygn. 1-24. 2. Sprawy szkół mniejszościowych: wizytacje szkół, wykazy uczniów, kursy języka polskiego, z lat 1924-1939, sygn. 24-51. 3. Akta osobowe nauczycieli, z lat 1925-1939, sygn. 52-83.

The history of the creator:

System oświatowy w Niemczech po I wojnie światowej nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do okresu poprzedniego. Sprawę szkolnictwa regulowała ustawa z 28. IV 1920 roku, która wprowadzała 8-letni obowiązek szkolny. Nadzór pedagogiczno-dydaktyczny nad szkolnictwem powszechnym sprawował powiatowy inspektorat szkolny. Osobne zagadnienie na terenie Górnego Śląska stanowiło szkolnictwo mniejszościowe, do którego oprócz szkolnictwa polskiego należało również żydowskie. Polskie szkolnictwo na terenie Górnego Śląska zakładane było na podstawie przepisów Konwencji Genewskiej z 15. V 1922 roku obejmujący teren plebiscytowy oraz późniejszej ordynacji dot. uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej (Ordnung zur Regelung des Schulwesens fur die Polnische Minderheit) z 31. XII 1928 roku, na pozostałych obszarach rejencji opolskiej. Nadzór nad szkolnictwem mniejszościowym sprawował Radca ds. Szkolnictwa Mniejszościowego na Górnym Śląsku (Der Schulrat der Minderheitsschulen in Oberschlesien), którego obowiązki w 1932 roku przejął Powiatowy Radca Szkolny w Gliwicach (Kreisschulrat Gleiwitz III). Działał on do 1945 roku chociaż szkolnictwo polskie i żydowskie zostało zlikwidowane w latach 1938-1939. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1976]

Border dates:

1920-1940

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kreisschulrat Gleiwitz III

Languages:

Availability:

Total archival units:

83

Total archival units developed :

83

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 83 j.