Sąd Obwodowy w Żninie

Reference code
7/17/0
Border dates
[1818]1879-1919[2011]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Rejestry handlowo-członkowskie, opieka nad nieletnimi dziećmi, udziałowcy banków, administrowanie budynkiem, księgi gruntowe, akta do ksiąg gruntowych.

The history of the creator:

Podstawą prawną powołania sądów obwodowych, zwanych powiatowymi lub urzędowymi, była nowa ordynacja sądowa, która weszła w życie z dniem 1 października 1879 roku. Były to sądy pierwszej instancji, w obsadzie jednoosobowej, do kompetencji których należało spisywanie zeznań, ogłaszanie wyroków oraz wystawianie urzędowych dokumentów. Odwołania od decyzji sądów obwodowych można było wnosić do sądów apelacyjnych. Zmiany w organizacji sądownictwa nastąpiły w związku z wejściem w życie dekretu Naczelnika Państwa o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej z 1919 r. oraz rozporządzenia ministra b. dzielnicy pruskiej o urzędach i urzędnikach sądowych w byłej dzielnicy pruskiej z dnia 5 grudnia 1919 r.

Border dates:

[1818]1879-1919[2011]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Amtsgericht Znin

Languages:

Availability:

Total archival units:

16561

Total archival units developed :

759

Total archival units without records:

0

Total current materials

133.0

Total current materials developed

5.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Tak
Card inventory draft Tak
Book inventory approved Tak
Delivery and acceptance list Tak