Korporacja Kupiecka w Gdańsku

Reference code
10/362/0
Border dates
1805 - 1917
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Założenie Korporacji. Zarząd Starszych Kupiectwa. Wykłuczenia z Korporacji. Wykazy obcych korporacji (1822-1866). Sprawozdania giełdowe. Spekulacje papierami wartościowymi (1828-1855). Projekty usprawnienia handlu. Handel zbożem, drewnem, popiołem, smołą, wełną, płótnem, śledziami, winem, wódką i innymi towarami (1822-1864). Propozycje handlu z Rosją (1826-1856). Bankructwa (1830-1857). Pomocnicy handlowi: miernicy, wagowi, brakarze, piloci portowi, maklerzy (1822-1863). Żegluga. Żegluga portowa. Egzaminy żeglarskie. Frachty. Armatorzy. Ucieczki załogi statków. Wpływ przełomu Wisły na handel (1805). Magazyny pocztowe i kolejowe. Opłaty portowe. Cła. Pożyczki. Rachunki (1813-1917). Spisy akt (1822-1852). Usunięcie polskich uciekinierów z koszar (1833).

The history of the creator:

Korporacja Kupiecka w Gdańsku (Kaufmännische Korporation in Danzig) została utworzona w 1822 r. dla popierania handlu i żeglugi Gdańska. W szczególności opracowywała projekty usprawnienia handlu morskiego i lądowego oraz pracy portu gdańskiego. Oceniała pracę pomocników handlowych. Podejmowała działania w sprawie rozwoju żeglugi i gdańskich firm armatorskich. Zajmowała się miejscową giełdą.

Border dates:

1805 - 1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kaufmännische Korporation Danzig

Languages:

Availability:

Total archival units:

139

Total archival units developed :

139

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Other aids Nie