Superintendentura w Elblągu

Reference code
10/373/0
Border dates
[ 1657 - 1720] 1721 - 1937
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wyznanie ewangelickie i ewangelicko-reformowane. Zarządzenia władz. Współpraca z władzami państwowymi (dzieciobójstwo, budownictwo, służba domowa). Sprawy wojskowe duchownych. Poddani. Zwalczanie cholery. Okólniki Konsystorza. Organizacja (1734-).Inne wyznania: Żydzi, menonici, baptyści, dysydenci. Synody generalne prowincjonalne. Wizytacje parafii. Opieka duszpasterska. Opieka nad więźniami. Przestrzeganie świąt. Nabożeństwa. Testy kazań. Cmentarze. Prowadzenie ksiąg kościelnych. Porządkowanie registratury. Statystyki kościelne w Elblągu i w powiecie (urodzenia, zgony). Rachunki kościelne i szkolne. Opłaty. Akcyzy. Finanse. Ubezpieczenia przeciwpożarowe. Ubodzy. Kasy wdowie i sieroce. Wizytacje kościołów. Nadzór nad kościołami (wyznanie ewangelicko-reformowane dla całej prowincji Prusy Zachodnie). Inspekcje szkolne. Szkoły w poszczególnych miejscowościach. Wizytacje szkół. Wykazy nauczycieli, pastorów, służby kościelnej. Sprawy personalne, życiorysy. Uposażenia. Dochodzenia dyscyplinarne. Nauczycielskie stowarzyszenie misyjne.

The history of the creator:

Border dates:

[ 1657 - 1720] 1721 - 1937

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Superintendentur in Elbing

Languages:

Availability:

Total archival units:

710

Total archival units developed :

710

Total archival units without records:

0

Total current materials

16.0

Total current materials developed

16.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak