Chełmskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Horodyszczu

Reference code
36/197/0
Border dates
1944-1957
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

planowanie - plany zaopatrzenia, plany finansowe, plan kont, plany operatywne, plany produkcji, harmonogramy, wykonanie planów z lar 1945-1957 (sygn. 1-20); zatrudnienie i płace z lat 1951, 1954, 1956-1957 (sygn. 21-25); kadry - sprawy osobowe z 1954 r. (sygn. 26); sekretariat - sprawy Rady Zakładowej z lat 1954-1957 (sygn. 27-31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z lat 1952-1955 (sygn. 32); dokumentacja POP z lat 1951-1955 (sygn. 33-39); zbiorowy układ pracy z lat 1948, 1952, 1956 (sygn. 40-42); sprawy szkoleń z lat 1953, 1955-1957 (sygn. 43-46); protokoły z posiedzeń Rady Robotniczej z 1956 (sygn. 47); sprawy wyborcze Rady Robotniczej, bez daty (sygn. 48); sprawozdania z poszczególnych wydziałów z 1954 r. (sygn. 49); protokoły z narad wytwórczych z lat 1949-1950 (sygn. 50); korespondencja (w tym m. in. protokoły wizytacji zakładów, pokontrolne, konferencje partyjno-ekonomiczne, protokoły) z lat 1945-1957 (sygn. 51-109); dział ekonomiczny - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 110-117); sprawy ekonomiczne z lat 1945-1949, 1952-1958 (sygn. 118-119, 121-124); sprawy rolne z 1949 r. (sygn. 120); finanse - sprawy finansowe z lat 1948-1949, 1951-1956 (sygn. 125-134); transport i zbyt - korespondencja, plany z lat 1952-1957 (sygn. 135-143); księgowość - preliminarze budżetowe z lat 1952-1955 (sygn. 144-146); księgi główna z lat 1944-1945, 1947, 1950-1955 (sygn. 147-151); bilanse z lat 1947, 1949, 1952-1956 (sygn. 152-168); rejestr kosztów z 1954 r. (sygn. 169); rejestry rozliczeniowe z 1954 r. (sygn. 170); rejestry z lat 1954, 1956-1957 (sygn. 171-179); dział techniczny - technologiczno-produkcyjny: sprawy techniczne - korespondencja z lat 1951-1957 (sygn. 181-183, 191-193); instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 184); planowanie z lat 1953-1956 (sygn. 185-189); sprawozdania z lat 1954-1956 (sygn. 190); protokoły z narad wytwórczych i sprawozdań analityczno-operatywnych z 1951 r. (sygn. 194); sprawozdania z produkcji z 1953 r. (sygn. 195); analiza produkcyjna z lat 1953-1957 (sygn. 196-209); inwestycje, remonty, plany, korespondencja z lat 1949-1957 (sygn. 210-224); główny mechanik - kosztorysy, plany, zlecenia robót, korespondencja reżim technologiczny z lat 1950, 1952-1955 (sygn. 225-237); BHP - instrukcje, zarządzenia z lat 1948-1957 (sygn. 238-241); sprawy osobowe - ankiety personalne pracowników z lat 1946-1949 (sygn. 242); sprawy osobowe pracowników z lat 1951-1955 (sygn. 243-244); wnioski o nadanie odznaczenia z 1955 r. (sygn. 245); podania pracowników do Rady Robotniczej z 1957 r. (sygn. 246); podatek od wynagrodzeń pracowniczych z 1954 r. (sygn. 247); listy płac pracowników z lat 1949-1950, 1953-1954 (sygn. 248-249)

The history of the creator:

Chełmskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Horodyszczu funkcjonowały w latach 1944-1956. Siedziba zakładu mieściła się w miejscowości Horodyszcze. Status prawny – budownictwo. Wg struktury organizacyjnej z 1956 r. na czele zakładu stał dyrektor naczelny. Do pomocy miał wyznaczonych dwóch zastępców: zastępcę dyrektora do spraw technicznych oraz zastępcę dyrektora do spraw ekonomicznych. Dyrektorowi naczelnemu podlegały wydziały: planowania, zatrudnienia i płac, organizacji, księgowości, kadr, inspektor TOPL, sekretarz dyrektora. Na czele każdego wydziału stał naczelnik. Do zasadniczej produkcji cegielni należał wyrób cegły palonej budowlanej. Oprócz cegły zakład wytwarzał kafle piecowe. Zasięgiem swych kontaktów cegielnia obejmowała teren nie tylko powiatu chełmskiego, ale i województwa lubelskiego. Prowadzona była sprzedaż hurtowa i detaliczna.

Border dates:

1944-1957

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1957.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

250

Total archival units developed :

250

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak