Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Chełmie

Reference code
36/198/0
Border dates
[1950]1951-1956
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

kancelaria - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 1); plany remontów z lat 1950-1954 (sygn. 2); plan produkcyjno-finansowy na I kwartał 1952 roku z 1952 r. (sygn. 3); plan finansowo-rzeczowy remontów kapitalnych budynków mieszkalnych na 1955 rok z 1955 r. (sygn. 4); dokumentacja budowlano-remontowa robót w Chełmie z lat 1952-1955 (sygn. 5-58); Kierownictwo Robót w Hrubieszowie - kancelaria z lat 1954-1955 (sygn. 59); akta robót remontowo-budowlanych w Hrubieszowie z lat 1953-1955 (sygn. 60-66)

The history of the creator:

Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane powstało w 1950 r. Funkcjonowało do 1956 r., w którym została przeprowadzona reorganizacja. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Chełmie, przy ulicy Lubelskiej 81, następnie Lwowskiej 27. Status prawny – budownictwo. Przedsiębiorstwo prowadziło gospodarkę wg zasad rozrachunku gospodarczego na podstawie własnego planu finansowo-gospodarczego. Teren jego działalności obejmował miasto Chełm. Jednostką nadrzędną przedsiębiorstwa było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie. Do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa należało przede wszystkim wykonywanie remontów kapitalnych budynków mieszkalnych.

Border dates:

[1950]1951-1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1956, 1950-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

66

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak