Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie

Reference code
36/200/0
Border dates
1950-1961
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

zarządzenia, instrukcje, okólniki z lat 1951-1960 (sygn. 1-21); sprawy związków zawodowych z lat 1952, 1954, 1959 (sygn. 22-24, 28); korespondencja z lat 1952-1954 (sygn. 25); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 1953 r. (sygn. 26); dokumenty poufne do zatwierdzenia z 1954 r. (sygn. 27); Komisja Arbitrażowa z lat 1955-1959 (sygn. 29-30); zapotrzebowanie, zamówienia z lat 1956-1959 (sygn. 31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - sprawozdania z lat 1957-1959 (sygn. 32); materiały pędne z 1958 r. (sygn. 33); Komisja Rozjemcza z lat 1959-1960 (sygn. 34); opieka nad szkołami młynarskimi z lat 1953-1955 (sygn. 35); teczka aktów osobowych - dokumentacja osobowa pracowników z 1953 r. (sygn. 36); wydajność pracy - protokoły, sprawozdania z 1953 r. (sygn. 37); regulacja płac - instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 38); sprawy wynagrodzeń - płac, premii, fundusz płac z lat 1954-1959 (sygn. 39-46); normy pracy z lat 1951-1956 (sygn. 47-48); współzawodnictwo pracy - sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 49); wynalazczość - pomysły racjonalizatorskie z lat 1955-1958 (sygn. 50-53); zadania gospodarcze - instrukcja zagospodarowania młynów z 1955 r. (sygn. 54); materiał analityczny z 1954 r. (sygn. 55); protokoły zniszczenia odpadów nieużytkowych z 1956 r. (sygn. 56); sprawozdania z działalności młynów gospodarczych z lat 1954-1955 (sygn. 57); protokoły kontroli młynów i nakazy powizytacyjne z 1957 r. (sygn. 58); analiza RPMG z 1958 r. (sygn. 59); finanse - plany finansowe z lat 1951, 1954-1960 (sygn. 60-77); plany produkcji młynów z 1952 r. (sygn. 78); bilanse z lat 1951-1960 (sygn. 79-126, 446-447); remonty młynów - protokoły robót remontowych, korespondencja, dokumentacja techniczna, kosztorysy z lat 1952-1960 (sygn. 127-171); transport - korespondencja w sprawie pojazdów z lat 1956-1957 (sygn. 172); produkcja - instrukcja do sprawozdawczości, sprawozdania młynów, obrót zbożem z lat 1952-1959 (sygn. 173-182); sprawozdania GUS i młynów z lat 1954-1957 (sygn. 183-189); technika - maszyny młyńskie z lat 1952-1955 (sygn. 190); sprawozdania techniczno-produkcyjne z lat 1955-1958 (sygn. 191-195); elektryfikacja młynów z lat 1955-1957 (sygn. 196-200); projekt techniczno-roboczy młyna w Międzyrzeczu Podlaskim, bez daty, (sygn. 201); korespondencja z lat 1955-1958 (sygn. 202-204); inwestycje - elektryfikacja młyna Świerszczów z 1955 r. (sygn. 205); sprawy zaopatrzenia i sprawozdania z lat 1956-1960 (sygn. 206-207); ochrona przeciwpożarowa z lat 1955-1957 (sygn. 208-210); sprawy BHP z lat 1955-1959 (sygn. 211-215); inwestycje z lat 1954-1957 (sygn. 216-224); upaństwowienie przedsiębiorstw - protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1951-1957 (sygn. 225-227); korespondencja z lat 1951-1960 (sygn. 228-242); akta osobowe pracowników z lat 1950-1960 (sygn. 243-398, 445); listy płac z lat 1951-1961 (sygn. 399-444)

The history of the creator:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie rozpoczęło działalność w grudniu 1951 r. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane w 1960 r. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Chełmie, przy ulicy Stalina 41, następnie Lwowskiej 20. Status prawny – drobny przemysł. Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie przejęło od Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmie młyny gospodarcze i kombinaty, zarówno czynne jak i nieczynne. W 1952 r. RMPG w Chełmie podlegało 11 młynów. Pracami przedsiębiorstwa kierował kierownik. Przedsiębiorstwo zarządzało młynami, prowadziło rejestr młynów gospodarczych, zajmowało się remontami zakładów młyńskich.

Border dates:

1950-1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1961, 1950-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

447

Total archival units developed :

447

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

1950-1961

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

W 2014 r. zespół otrzymał pomoc ewidencyjną - inwentarz archiwalny, w systemie ZoSIA.