Zbiór akt Mariana Sikorskiego w Rejowcu (właściciel dóbr Wielobycz i Olesin w powiecie krasnostawskim)

Reference code
36/201/0
Border dates
1921-1940
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

majątek w Wielobyczy: korespondencja z lat 1922-1932 (sygn. 1); akta i sprawy majątku w Wielobyczy z lat 1926-1932, 1940 (sygn. 2); obrocznik z lat 1927-1930 (sygn. 3-4); przychody i rozchody zboża, i innych materiałów z lat 1926, 1930-1932 (sygn. 6); rachunki, kwity, noty finansowe majątku w Wielobyczy z lat 1928, 1930-1932 (sygn. 7); sprawy z Cukrownią w Trawnikach z lat 1926-1931 (sygn. 8); majątek w Łanowcach: sprawy majątku Łanowce, koło Krzemieńca z lat 1922-1928 (sygn. 9); parcelacja majątku Łanowce M. Sikorskiego, ok. 1938 r. (sygn. 10); rodzina Sikorskich: akta rodziny Sikorskich - dokumenty z lat 1921-1923, 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1936, 1938, 1940 (sygn. 11)

The history of the creator:

Marian Sikorski, s. Hipolita, ur. 30 stycznia 1890 r. w Pawłowie, właściciel apteki w Rejowcu, był również właścicielem majątków w Wielobyczy, gmina Gorzków, powiat krasnostawski oraz w Łanowcach, gmina Łanowce, powiat krzemieniecki (Wołyń), które nabył w wyniku spadku po Antonim Drużyłowskim. Siedziby majątków znajdowały się w Wielobyczy oraz Łanowcach. Status prawny – archiwa rodzinno-majątkowe. Majątek w Wielobyczy m. in. prowadził współpracę gospodarczą z Cukrownią i Rafinerią „Trawniki” Sp. Akc. (produkcja i przetwarzanie buraka cukrowego). Majątek w Łanowcach był pod opieką Ludwika Schraga, pełnomocnika Sikorskiego. W 1938 r. został rozparcelowany.

Border dates:

1921-1940

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1921-1938, 1921-1938, 1940-1940, 1940-1940.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

11

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak