Sąd Powiatowy we Włodawie

Reference code
36/211/0
Border dates
1950-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta spraw z lat [1948-]1950-1956 (sygn. 1-28)

The history of the creator:

Sąd Powiatowy we Włodawie funkcjonował w latach 1951-1975. Siedziba sądu mieściła się we Włodawie przy ulicy Kościuszki 3, następnie Dzierżyńskiego 9, Status prawny – instytucja wymiaru sprawiedliwości. Sąd powiatowy rozpatrywał sprawy cywilne i karne należące na podstawie przepisów do jego właściwości oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawy szczególne. Ponadto wypełniał poszczególne czynności sądowe na żądanie innych sądów, zarówno powszechnych, jak i szczególnych. Sąd powiatowy zobowiązany był udzielać również pomocy sądowej na żądanie sądów zagranicznych. Prezes sądu sprawował zarazem kierownictwo sądu i pełnił czynności administracji sądowej oraz czynności ujęte w przepisach postępowania sądowego i w regulaminach urzędowania. Sekretariat składał się z sekretarzy sądowych, urzędników kancelaryjnych oraz pozostałych funkcjonariuszy. Do pełnienia czynności m. in. egzekucyjnych, przy sądzie urzędowali komornicy.

Border dates:

1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1975, 1950-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6489

Total archival units developed :

28

Total archival units without records:

0

Total current materials

13.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 28
Delivery and acceptance list Tak 6461
Book inventory approved Tak 28
Delivery and acceptance list Tak 6461