Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie

Reference code
36/219/0
Border dates
1952-1966
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

okólniki i zarządzenia Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Warszawy z 1954 r. (sygn. 1); okólniki i zarządzenia Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy z lat 1953-1954 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1952-1956, 1960-1964 (sygn. 4-11); protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1959-1966 (sygn. 12); ewidencja komitetów terenowych SFOS, protokoły sprawozdawczo-wyborcze, plany działalności z lat 1953, 1962, 1964 (sygn. 13-15); sprawozdania z lustracji GKOW z 1955 r. (sygn. 16); sprawozdania ze świadczeń na SFOS Terenowych Komitetów Odbudowy Warszawy powiatu Włodawa z 1955 r. (sygn. 17); sprawy inwestycyjne z lat 1958-1965 (sygn. 18-20); materiały propagandowe z 1965 r. (sygn. 21)

The history of the creator:

Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie działał w latach 1952-1966. Siedziba Funduszu mieściła się we Włodawie. Status prawny – stowarzyszenia i związki, fundusze społeczne. Warszawa zniszczona w wyniku działań wojennych w kampanii wrześniowej 1939 r., w trakcie i po Powstaniu w 1944 r, jeśli nadal miała być stolicą Polski, wymagała szybkiej odbudowy. Taką też decyzję podjęły władze PRL jeszcze w 1945 r., przeznaczając następnie przez kilka kolejnych lat około połowy ogólnokrajowych środków finansowych i materiałowych na odbudowę stolicy. Utworzono wówczas ogólnopolski Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, na który wszyscy pracujący wpłacali po 0,5 % swych bieżących zarobków. SFOS funkcjonował przez kilkanaście lat i za jego pośrednictwem Warszawa wzbogaciła się o dziesiątki nowych obiektów użyteczności publicznej. Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie w ramach pozyskiwania funduszy finansowych prowadził sprzedaż znaczków wartościowych SFOS, loterie fantowe. Ze składek realizowano również inne cele, jak budowa domów ludowych, szkół, remiz strażackich, remonty świetlic w powiecie włodawskim, instalacji wodno-kanalizacyjnej we Włodawie, sieci telefonicznej nad Jeziorem Białym.

Border dates:

1952-1966

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1956, 1952-1956, 1958-1966, 1958-1966.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

21

Total archival units developed :

21

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak