Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie

Reference code
36/220/0
Border dates
1975-1983
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły zebrań plenarnych z lat 1975-1980 (sygn. 1-5); protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1975-1982 (sygn. 6-14); narady robocze z lat 1975-1982 (sygn. 15-22); Komisja Czynów Społecznych i Ochrony Środowiska z lat 1975-1980 (sygn. 23-27); Komisja Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1975-1982 (sygn. 28-35); Komisja ds. Samorządu Mieszkańców z lat 1975-1982 (sygn. 36-43); Zespół ds. Konkursu "Mistrz Gospodarności" z lat 1975-1982 (sygn. 43-51); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych z 1981 r. (sygn. 52); Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych z lat 1975-1983 (sygn. 53-61); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka z 1979 r. (sygn. 62); Wojewódzka Rada Kobiet z lat 1975-1981 (sygn. 63-69); Wojewódzki Zespół Koordynacyjny Profilaktyki Społecznej z lat 1977-1980 (sygn. 70-73); plany i sprawozdania z lat 1976-1980 (sygn. 74-78); normatywy kancelaryjne z 1976 r. (sygn. 79)

The history of the creator:

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie powołany przez Wojewódzką Komisję Porozumiewawczą Partii i Stronnictw Politycznych, rozpoczął działalność 3 sierpnia 1975 r. Zakończenie funkcjonowania nastąpiło 31 lipca 1983 r. Siedziba Komitetu mieściła się z Chełmie przy placu PKWN 1. Status prawny – partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne. Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Chełmie tworzyło 19 osób. Na jego czele stał przewodniczący oraz jego zastępcy. Do obsługi, m. in. kancelaryjnej, Komitet posiadał biuro, którego pracami kierował sekretarz. Do zadań WK FJN należała realizacja uchwał i wytycznych Ogólnopolskiego Komitetu FJN oraz ustalenie kierunków działalności na terenie województwa. Uchwalanie programów wyborczych i mobilizacja społeczeństwa do ich wykonania we współdziałaniu z organami władzy i administracji państwowej, oraz organizacjami społecznymi. Zgłaszanie list kandydatów FJN na posłów na Sejm PRL oraz listy kandydatów na radnych WRN. Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu podejmował uchwały, udzielał pomocy komitetom niższego stopnia. Powoływał, obok prezydium, spośród swoich członków oraz aktywu FJN komisje i zespoły robocze, m. in. Wojewódzką Radę Kobiet, Komisję ds. Samorządu Mieszkańców; Komisję ds. Czynów Społecznych, Zadrzewiania i Ochrony Środowiska; Zespół ds. Konkursu „Mistrz Gospodarności”.

Border dates:

1975-1983

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1983, 1975-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

79

Total archival units developed :

79

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak