Polskie Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące w Rzymie

Reference code
705/19/0
Border dates
1939-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Plan lekcji 2. Zaświadczenia i certyfikaty 3. Świadectwa dojrzałości i korespondencja 4. Puste druki szkolne

The history of the creator:

Polskie Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące powstało w Rzymie we wrześniu 1944 r. jako kontynuacja powstałego rok wcześniej Polskiego Liceum Humanistycznego w rzymie. Funkcję drektora pełnił Teodor Feliks Domaradzki. Było ono podporządkowane władzom oświatowym polskiego rządu na emigracji. Działało do 1946 r.

Border dates:

1939-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie