Spuścizna Ojca prof. Józefa Bocheńskiego

Reference code
716/2/2
Border dates
1902-2000
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Publicystyka w zakresie filozofii, logiki, polityki, dokumenty z działalności społeczno-politycznej dotyczące np. Ost-Kolleg w Kolonii, Polskiej Misji Katolickiej w Marly, Fundacji Dom Polski, Arcybiskupiego Ośrodka Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce, Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego VERITAS, Radia Wolna Europa, Polonii w Szwajcarii i innych. Ponadto: dokumenty i przedmioty osobiste, korespondencja, fotografie.

The history of the creator:

O. prof. Józef Bocheński ur. w 1902 r. w Czuszowie, zm. w 1995 r. we Fryburgu, dominikanin, logik, historyk filozofii, sowietolog, wykładowca i rektor Uniwersytetu Fryburskiego, twórca i dyrektor Instytutu Europy Wschodniej, redaktor czasopisma „Studies in Soviet Thought” oraz serii wydawniczej Sovietica, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Polskiej Akademii Nauk. W czasie II Wojny Światowej był kapelanem Wojska Polskiego, jako żołnierz 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych uczestniczył m.in. w bitwie pod Monte Cassino.

Border dates:

1902-2000

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Sygnatura: AHP BOCH-JAS. Rozmiar: 6 mb. Zespół częściowo opracowany. W skład spuścizny wchodzą w większości fotokopie materiałów z osobistego archiwum O. prof. Józefa Bocheńskiego, w stosunku do których Fundacja posiada zgodę na ich udostępnianie dla celów naukowych.