Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Reference code
716/3/12
Border dates
1961-1971
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Maszynopisy tłumaczeń na język francuski zeznań Polaków represjonowanych podczas II Wojny Światowej, składanych przed sądami w Polsce.

The history of the creator:

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie jest niezależną organizacją społeczną założoną w 1864 r. Zajmuje się pomocą ofiarom wojny, poszukiwaniem osób, mediacjami w konfliktach zbrojnych, jak również działalnością charytatywną.

Border dates:

1961-1971

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Comité international de la Croix-Rougé à Genévé

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory draft Nie