Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii

Reference code
716/3/29
Border dates
1962-1976
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dokumenty organizacyjne, sprawozdania z walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, listy członków, korespondencja, zaproszenia na organizowane imprezy kulturalne. Towarzystwo wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajduje się numer z 1963 r.

The history of the creator:

Szwajcarska Sekcja Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu powstała w 1962 r. w Genewie. Jej celem było popieranie w Szwajcarii rozwoju nauk historycznych, literackich i sztuki polskiej. Była samodzielnym towarzystwem, opartym na szwajcarskim prawie o stowarzyszeniach i złożonym z członków PTHL zamieszkałych w Szwajcarii. Działała do 1976 r.

Border dates:

1962-1976

Classification:

The name of the creator:

Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii

Dates:

1962-1976.

Former name:

Foreign language name:

Société historique et littèraire polonaise en Suisse

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

AHP PTHL. 1 mb. Towarzystwo wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajduje się numer z 1963 r.