Stowarzyszenie Europejskie dla stworzenia Fundacji w celu obrony i propagowania Wolności Słowa i Praw Człowieka w Europie Centralnej i Wschodniej - Crea Paris

Reference code
711/15/0
Border dates
1988-1988
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statut Stowarzyszenia.

The history of the creator:

Stowarzyszenie powstało 18 marca 1988r. Jego głównym zadaniem było stworzenie "Fundacji dla Obrony i Propagowania Wolności Słowa i Praw Człowieka w Europie Centralnej i Wschodniej" poprzez zgromadzenie odpowiednich funduszy i realizacji projektów pilotażowych przyszłej Fundacji. Siedziba mieściła się w Paryżu przy 11, rue Bremontiers.

Border dates:

1988-1988

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1988-1988.

Former name:

Foreign language name:

L'Association Europeenne destinee a la Creation de la Fondation pour la Defense et la Propagation de la Liberte et des Droits de l'Homme dans l'Europe Centrale et Orientale: Crea Paris

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie