Komitet Budowy Pomnika Polaków Walczących o Wolność Francji podczas II wojny światowej

Reference code
711/17/0
Border dates
1975-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statuty, protokoły zebrań Zarządu, korespondencja.

The history of the creator:

W 1975 r. władze francuskie powzięły w Paryżu inicjatywę ufundowania w Paryżu pomnika upamiętniającego heroiczną walkę Polaków w obronie wolności Francji podczas II wojny światowej. Siedziba Stowarzyszenia Budowy Pomnika mieściła się w budynku Ministerstwa Byłych Kombatantów we Francji przy 37, rue de Bellechase. W skład Stowarzyszenia wchodzili: - członkowie założyciele - członkowie honorowi - członkowie wybrani przez Radę Główną Stowarzyszenia Stowarzyszenie było administrowane przez Radę Główną, składającą się z członków założycieli. Rada wybierała spośród swoich członków Zarząd składający się z prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i minimum 8 członków.

Border dates:

1975-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Comite National du Monument Commemorant l'Attitude Heroique de Polonais dans la defence et la liberation de la France pendant le deuxieme conflit mondiale

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie