Federacja Polskich Obrońców Ojczyzny

Reference code
711/21/0
Border dates
1947-1980
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły, sprawozdania, sprawozdania finansowe, materiały.

The history of the creator:

Federacja Polskich Obrońców Ojczyzny powstała w 1929 roku. Skupiała organizacje: byłych żołnierzy 1-szej Dywizji Grenadierów, 2-ej Dywizji Strzelców Pieszych, 1-ej Dywizji Pancernej, Armii Krajowej, Polskiego Ruchu Oporu, Polskiego Związku b. Deportowanych we Francji, Związku Inwalidów Wojennych we Francji oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji.

Border dates:

1947-1980

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Federation des Associations d'Anciens Combattants Resistants et Mutiles de Guerre polonaise en France

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie