Skarb Narodowy we Francji

Reference code
711/22/0
Border dates
1947-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statut, protokoły z posiedzeń, korespondencja, wykazy, akta finansowe, biuletyny i broszury.

The history of the creator:

Polski Skarb Narodowy został utworzony na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1901 roku. Celem statutowym tej organizacji było niesienie pomocy materialnej Polakom zamieszkującym we Francji. Natomiast zasadnicze cele Polskiego Skarbu Narodowego zostały określone w dekrecie Prezydenta R.P. z 14 października 1949 roku: "tworzy się Skarb Narodowy w celu zapewnienia władzom niezbędnych środków materialnych na prowadzenie niezależnej akcji zmierzającej do odzyskania niepodległości Państwa Polskiego". Władzami Skarbu były: Walne Zebranie, Rada Stowarzyszenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komitet Honorowy.

Border dates:

1947-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-1989.

Former name:

Foreign language name:

Fonds National Polonais

Languages:

Availability:

Total archival units:

25

Total archival units developed :

25

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie