Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Koło Paryż

Reference code
711/24/0
Border dates
1941-1998
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta organizacyjne (statuty, protokoły), korespondencja, akta finansowe, materiały

The history of the creator:

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów to organizacja społeczna o charakterze samopomocowym, oparta o zasady powszechności i demokracji. Miała na celu zespolić wysiłki dla dobra Polski i ogółu członków w dziedzinie ideowej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Cel ten realizowano poprzez współdziałanie członków, działalność gospodarczą, współpracę z innymi organizacjami.

Border dates:

1941-1998

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

291

Total archival units developed :

291

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie