Polskie Zjednoczenie Katolickie

Reference code
711/30/0
Border dates
1975-1996
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statut, sprawozdania, korespondencja, materiały.

The history of the creator:

Polskie Zjednoczenie Katolickie powstało w 1925 roku jako Związek Polskich Stowarzyszeń Parafialnych, w 1945 roku otrzymało nazwę Polskie Zjednoczenie Katolickie. Celem stowarzyszenia było zrzeszenie organizacji lokalnych w jedną organizację nadrzędną i propagowanie ducha katolickiego wśród emigrantów polskich.

Border dates:

1975-1996

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1996.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie