Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Chełmie

Reference code
36/328/0
Border dates
1975-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły ze zjazdów delegatów WZGS "SCh" i WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1975-1989 (sygn. 1); protokoły ze zjazdów delegatów WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1976-1986 (sygn. 2-6); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1982-1983 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej WZSR "SCh" i WZGS "SCh" z lat 1985-1988 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej WZSR"SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1985-1988 (sygn. 9); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej Spółdzielczego Przedsiębiorstwa "SCh" w Chełmie sygn. 1989-1990 (sygn. 10); wnioski i uchwały rady i komisji rady nadzorczej WZSR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z latr 1982-1989 (sygn. 11); rada nadzorcza - materiały Komisji ds. Handlu, Produkcji, Gastronomii i Usług WSZR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1983-1988 (sygn. 12); rada nadzorcza - materiały komisji ds. Inwestycji Transportu i Budownictwa z lat 1983-1988 (sygn. 13); protokoły z narad prezesów GS z lat 1977-1979, 1982-1983 (sygn. 14-15); wyciąg z protokołu z zebrania założycielskiego WZGS w Chełmie z 1975 r. (sygn. 16); rejestracja i postanowienia sądowe WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1975-1982 (sygn. 17); plany gospodarczo-finansowe i zbiorcze wojewódzkie z lat 1975-1988 (sygn. 18); analizy gospodarczo-finansowe z lat 1977-1982 (sygn. 19); kontrola zewnętrzna jednostek zrzeszonych w WZSR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1975-1982, 1985-1989 (sygn. 20-26, 33-73); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1982-1989 (sygn. 27-32); wojewódzkie zbiórki bilansów z lat 1975-1988 (sygn. 74); bilanse gminnych spółdzielni "SCh" województwa chełmskiego z lat 1975-1989 (sygn. 75)

The history of the creator:

Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Chełmie funkcjonował w latach 1975-1990. Siedziba związku mieściła się w Chełmie przy ulicy Okszowskiej 41. Status prawny – stowarzyszenia i związki, samopomoc. Celem działalności WZSR „SCh” w Chełmie było prowadzenie pozostających na własnym rozrachunku gospodarczym zakładów: Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Chełmie, Zakładu Obrotu Artykułami Przemysłowymi w Chełmie, Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa w Chełmie, Zakładu Inwestycyjno-Budowlanego w Chełmie, Ośrodka Budowlano-Montażowego w Krasnymstawie, Zakładu Gospodarczego w Krasnymstawie, Zakładu Gospodarczego we Włodawie. Ponadto związek zrzeszał 23 gminne spółdzielnie „SCh” i spółdzielnie transportu wiejskiego w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. Terenem działalności był teren województwa chełmskiego. Organami statutowymi WZSR „SCh” były: zjazd delegatów, rada nadzorcza i zarząd.

Border dates:

1975-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

75

Total archival units developed :

75

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak