Gminna Rada Narodowa w Kamieniu

Reference code
36/368/0
Border dates
1984-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji gminnej rady narodowej z lat 1984-1990 (sygn. 1-8); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1984-1990 (sygn. 9-15); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1984-1990 (sygn. 16-22); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1984-1990 (sygn. 23-28); Komisja Rozwoju Gospodarczego z lat 1984-1990 (sygn. 29-36); Komisja do Spraw Samorządu z lat 1984-1990 (sygn. 37-43); Komisja Inwentaryzacyjna z 1990 r. (sygn. 44); protokoły z posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1984-1990 (sygn. 45-53); protokoły zebrań wiejskich z 1985 r. (sygn. 54-67)

The history of the creator:

Gminna Rada Narodowa w Kamieniu, województwo chełmskie, jako podstawowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego została utworzona w 1984 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z 17 grudnia 1983 r. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych jako jednostek władzy państwowej. Siedziba gminnej rady narodowej mieściła się w Kamieniu. Status prawny – administracja ogólna. Zadania i uprawnienia gminnej rady narodowej opierały się przede wszystkim na działalności zapewniającej wykonanie zadań państwowych, rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny gminy, unowocześnienie i wzrost produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb bytowych ludności oraz umocnienie dyscypliny społecznej. Na czele rady stał przewodniczący. Swoje zadania gminna rada wykonywała na sesjach, przy pomocy prezydium i komisji, poprzez działalność radnych w terenie i swój organ wykonawczy – naczelnika gminy.

Border dates:

1984-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1984-1990, 1984-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

67

Total archival units developed :

67

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak