Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Chełmie

Reference code
36/370/0
Border dates
1952-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, operaty pomiarowe, rejestry gruntów, zestawienia jednostek rejestrowych wg grup rejestrowych, operaty techniczne - miejsowości powiatu chełmskiego z lat 1954-1975 (sygn. 1-1618) oraz mapy (sygn. 1619-2479)

The history of the creator:

Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Chełmie powstało 1 stycznia 1966 r. Likwidacja nastąpiła w 1975 r. Siedziba biura mieściła się w Chełmie, plac PKWN 1. Status prawny – administracja specjalna, gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. Do podstawowych zadań PBGiUR należało m. in. wykonywanie projektów podziału terenów budowlanych i innych gruntów na obszarach wsi; wykonywanie prac klasyfikacyjno-gleboznawczych; wykonywanie opracowań geodezyjnych, kartograficznych i reprodukcyjnych dla potrzeb rolnictwa, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów; prowadzeniem resortowych składnic map i innej dokumentacji geodezyjnej.

Border dates:

1952-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2479

Total archival units developed :

2479

Total archival units without records:

0

Total current materials

20.0

Total current materials developed

19.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 861
Book inventory approved Tak 1618