Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hulczu

Reference code
36/379/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Hulczu z lat 1955, 1957, 1972 (sygn. 1, 3, 19); protokoły z sesji GRN w Hulczu z lat 1956, 1958-1971 (sygn. 2, 4-18); komisje GRN w Hulczu z lat 1963, 1966-1967 (sygn. 20-21); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1969, 1971 (sygn. 22-33); protokoły narad sołtysów GRN Hulcze z lat 1962-1963 (sygn. 34); zebrania wiejskie GRN Hulcze z lat 1960-1961, 1963-1967 (sygn. 35-40); plany i zadania gospodarcze GRN Hulcze z lat 1962-1967 (sygn. 41-45); sprawozdania gospodarcze z lat 1966-1967 (sygn. 46-47); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959, 1962-1967 (sygn. 48-52); budżety gromady na lata 1956-1967 z lat 1955-1966 (sygn. 53-64)

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hulczu, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Hulczu. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972, 1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

64

Total archival units developed :

64

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak