Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Reference code
36/402/0
Border dates
1949-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

sprawozdania Komitetu Powiatowego PZPR z lat 1971, 1973 (sygn. 1-2); protokół z obrad XVIII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Chełmie z lat 1974-1975 (sygn. 3); Powiatowa Komisja Rewizyjna - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, protokoły z kontroli z lat 1971-1975 (sygn. 4-7); Zespół ds. skarg i wniosków (kontroli społecznej) z 1974 r. (sygn. 8-10); karty osobowe - kadry nomenklaturalnej, pracowników politycznych KP PZPR, rezerwy kadrowej (sygn. 11-13); ankiety kadry rezerwowej z lat 1973-1974 (sygn. 14); wykazy rezerwy kadrowej z lat 1973-1975 (sygn. 15); wykazy stanowisk nomenklaturalnych z lat 1957-1972 (sygn. 16); analizy i oceny dotyczące kadry nomenklaturalnej z lat 1964-1975 (sygn. 17); księgi wybyłych KP PZPR z lat 1963-1975 (sygn. 18-20); księgi ewidencyjne z lat 1963-1974 (sygn. 21-24); listy płac z lat 1949-1975 (sygn. 25-52)

The history of the creator:

Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie funkcjonował w latach 1948-1975. Siedziba KP PZPR mieściła się w Chełmie. Status prawny - partia polityczna. KP PZPR w Chełmie stanowił instancję partyjną szczebla powiatowego, działającą na obszarze powiatu chełmskiego i odpowiadającą za realizację na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej. Kierował działalnością powiatowej organizacji partyjnej.

Border dates:

1949-1975

Classification:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

The name of the creator:

Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Dates:

1949-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

52

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.73

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory draft Tak