Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dorohusku

Reference code
36/411/0
Border dates
1972-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-7); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 8-11); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1977-1989 (sygn. 12-14); Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 15)

The history of the creator:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, funkcjonująca od 15 grudnia 1948 r. do 29 stycznia 1990 r., pełniła decydującą rolę w systemie politycznym i społeczno-gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Komitet Gminny PZPR w Dorohusku utworzono w 1972 r. na bazie dotychczasowych komitetów gromadzkich istniejących na terenie nowoutworzonej gminy Dorohusk. Komitet Gminny PZPR w Dorohusk zakończył działalność w wyniku samorozwiązania się PZPR podczas XI Zjazdu partii 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu znajdowała się w Dorohusku. Zgodnie ze statutem najwyższą władzą lokalnej organizacji PZPR była konferencja delegatów, następnie plenum Komitetu Gminnego, egzekutywa i sekretarz komitetu - wybierani na trzyletnie kadencje. Organami kontrolnymi były Komisja Rewizyjna i Komisja Kontroli Partyjnej. Organy doradcze stanowiły komisje problemowe, powoływane na posiedzeniach plenarnych.

Border dates:

1972-1989

Classification:

The name of the creator:

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dorohusku

Dates:

1972-1989, 1972-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

15

Total archival units developed :

15

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 15
Book inventory approved Tak 15